Category Archives: Tuyển dụng

   THÔNG BÁO TUYỂN  KẾ TOÁN VIÊN.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG THÀNH VIỆT NAM Địa chỉ: Số 30 tổ dân phố 15, đường Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội    THÔNG BÁO TUYỂN  KẾ TOÁN VIÊN I/VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  03 KẾ TOÁN VIÊN.            II/ YÊU CẦU:                       1/  Nữ, từ 25- 35 tuổi                       2/ Trình […]

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ  KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG THÀNH VIỆT NAM Địa chỉ: Số 30 tổ dân phố 15, đường Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội    THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ  KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG I/VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  10 CÁN BỘ  KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNGII/ YÊU CẦU:       1/ Nam […]

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG THÀNH VIỆT NAM Địa chỉ: Số 30 tổ dân phố 15, đường Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội    THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN I/VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  04 CÁN BỘ HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁNII/ YÊU CẦU:       […]